XL

Dodatkowa przestrzeń
    - Wysokość przedziału ładunkowego 1550 mm.
    - Długość przedziału ładunkowego od 2170 do 3400 mm - ze złożonym przednim fotelem pasażera.
    - Szerokość przedziału ładunkowego od 1518 do 1714 mm.
    - Pojemność od 5,0 do 5,4 m³ - ze złożonym przednim fotelem pasażera.
    - Ładowność 1005 kg.